Een lening met zeer lage rente

14457

Vraag:

Ik woon in België, ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. Vanwege de hoge huurprijzen heb ik vijf jaar geleden middels een lening een ruime huis voor mijn gezin gekocht. Deze lening, met een laag rentepercentage, heb ik niet van een bank gekregen maar van een gemeenschappelijke stichting die verbonden is aan de staat. Aan deze lening waren de volgende voorwaarden verbonden:

– Dat ik geen andere bezittingen heb.
– Dat ik een laag inkomen heb.
– Dat ik het huis de komende acht jaar niet mag verkopen.
– Als ik het huis na acht jaar verkoop, dan moet ik de resterende schuld afbetalen aan deze stichting.
– Dat ik in het huis zal wonen en het niet verhuur.
– Het mag niet als ruimte ten behoeve van handel worden gebruikt.
– Ik mag geen tweede huis kopen.

De maandelijkse betaling van de lening bedraagt meer dan een derde van mijn inkomen. Dit is minder dan als ik een huis zou huren. De (Belgische) staat geeft ons 80% van de rente terug.

Is deze lening toegestaan of valt het onder rente en moet ik (hierdoor) het huis verkopen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een lening gebaseerd op rente – wat tot de grootste zonden behoort, de Woede van Allah veroorzaakt, en in zijn geheel verboden is – blijft verboden. Of het nu gaat om een klein of groot rentepercentage. Zelfs als het rentepercentage maar 1% bedraagt, dan is het nog steeds verboden. Je weet nu dus dat de lening die jij hebt afgesloten een verboden zaak is. Het is voor jou verplicht om je best te doen om bij Allah hiervoor berouw te tonen. En ook te proberen om op korte termijn – zodra je de kans krijgt om de resterende schuld af te lossen – en zo snel mogelijk van deze lening af te komen.

Wat betreft je vraag over het verkopen van jouw huis; de koop(transactie) van dit huis is correct en ook het bezitten van dit huis is correct. Het probleem zit hem niet in de koop- en verkooptransactie, of het in bezit hebben van het huis. Het probleem zit hem in de lening die jij hebt afgesloten die op rente is gebaseerd. Deze lening staat los van het koopcontract (dat is getekend voor het kopen) van het huis.

Het is niet erg om als eigenaar van het huis te waken over jouw eigendom. Wat wel erg is, is dat je deze rentelening die je hebt afgesloten, blijft behouden.

Je dient deze lening zo snel mogelijk af te lossen naargelang jouw vermogen, zodat jij jezelf verlost van de sporen van rente.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com