Geld van ongelovigen nemen op een listige manier

7641

Vraag:

We wonen in een Westers land waar één van de broeders een uitkering van de overheid krijgt op basis van specifieke voorwaarden. Eén van de voorwaarden was dat wanneer hij een ander inkomen zou ontvangen, hij dit hun zou vertellen. Na een tijdje vond hij werk, maar heeft geen salaris ontvangen in de eerste vier maanden. Tijdens deze vier maanden heeft hij hun niks verteld, omdat hij nog niks had ontvangen. In de vijfde maand heeft hij het geld in één keer ontvangen van zijn baas. Dat geld heeft hij gebruikt om zijn schulden af te betalen. Daarna heeft hij pas aan de overheid verteld dat hij werk heeft gevonden en meldde zich af voor (het verkrijgen van) een uitkering.

Wat is de regelgeving omtrent het geld dat hij heeft ontvangen gedurende de vier maanden? Moet hij het terugbetalen aan de overheid wetende dat hij verplicht was om het hun te vertellen? Een ander probleem is dat hij niet het volledige bedrag heeft dat hij hun dan verschuldigd is. Ten derde, als hij het ze nu vertelt kan de zaak voorgelegd worden aan de politie en zal hij een groot probleem hebben, maar het kan hem ook vergeven worden. Dat is afhankelijk van de ambtenaar die de zaak zal onderzoeken. De broeder heeft er nu spijt van en wil de zaken rechtzetten.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het nemen van geld van niet-moslims op verraderlijke en bedrieglijke manieren is niet toegestaan, omdat bedrog in de Islam niet toegestaan is. Of het nu gedaan wordt bij een moslim of een niet-moslim.

Een moslim dient de overeenkomst die bestaat tussen hem en een land te respecteren, ook al is het een niet-moslim land is. Het is niet zo dat omdat het een niet Islamitisch land is, dat het dan toegestaan is voor hem om de overeenkomst te schenden of om te bedriegen en onrechtmatig geld te nemen.

De broeder zou zijn werk moeten openbaren, ondanks de schuld die hij voor hen verborgen hield.

Als Allah een persoon leidt naar het tonen van betrouw na het onrechtmatig nemen van iemands geld, dan is een voorwaarde voor zijn berouw dat hij aan mensen moet teruggeven wat rechtmatig van hen is. Ook als dit niet-moslims zijn. Als er angst is voor vernedering of strafrechtelijke vervolging als hij het geld teruggeeft aan de uitkeringsinstantie, dan is het toegestaan om te zoeken naar een geschikte manier om zijn waardigheid te bewaren terwijl hij ook het geld teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar, zonder zichzelf voor schut te zetten. Zoals het sturen van het geld via post of het delegeren van iemand om het te brengen zonder zijn naam te benoemen of wat hij heeft gedaan. Het is niet van belang voor degene die het terug wil brengen naar de rechtmatige eigenaren om zichzelf of zijn identiteit te onthullen, omdat het doel is dat hij de dingen teruggeeft aan de rechtmatige eigenaren.

Als hij niet het hele bedrag heeft, dan mag hij teruggeven wat hij nu kan veroorloven. En de rest zal een schuld zijn wat hij nog terug moet geven wanneer hij daartoe in staat is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com