Gezin eet van Haraam inkomsten

7272

Vraag:

In veel moslim gezinnen werkt de man door het verkopen van wijn, varkensvlees, etc. Dit terwijl hun echtgenote en kinderen het verafschuwen dat zij hiervan leven. Hebben zij hier op enige manier schuld aan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn.”

(Soerat at-Taghaaboen: 16)

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Voor vrouwen en kinderen die niet in staat zijn hun eigen Halaal inkomsten te verdienen, is het toegestaan om datgene wat zij nodig hebben te nemen van de inkomsten van hun echtgenoot uit Haraam inkomsten, zoals uit verkoop van wijn, varkensvlees, etc. Dit nadat zij geprobeerd hebben hem te overtuigen Halaal inkomsten te verkrijgen en ander werk te zoeken. Zij kunnen datgene dat tot hun recht behoort, nemen van hun vader. Voldoende om hun behoeften te dekken zonder hierin buitensporig te zijn.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid