Handelen in aandelen

65961
Vraag:
Wat is de regelgeving omtrent het kopen van aandelen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
1) Definitie van aandelen
Een aandeel is een deelname van een aandeelhouder in een onderneming, of het gedeelte van het kapitaal van een onderneming dat is toegekend aan een aandeelhouder. Het aandeel wordt bevestigd via een officieel document dat een nominale waarde heeft. De som van alle aandelen is gelijk aan het (aandelen)kapitaal van de onderneming.
2) Regelgeving omtrent aandelen
Er is niets mis met het kopen en verkopen van aandelen. Wel is er een aantal zaken dat je moet vermijden:
– Het kopen en verkopen van aandelen in bedrijven waarvan het verboden is om aandelen in te hebben. Dit kan zijn omdat deze bedrijven dingen verkopen die Haraam zijn of dat deze bijdragen aan het verspreiden van corruptie en bedrog.
– Het kopen en verkopen van aandelen in banken die handelen in rente.
– Het storten van aandelen bij banken die op rente gebaseerd zijn. Dit zorgt er namelijk voor dat winst vermengd raakt met rente.
De Commissie voor het uitvaardigen van Fataawaa werd gevraagd over het kopen van aandelen in private bedrijven die alleen handelen in liefdadigheid, landbouw, banken, verzekeringsmaatschappijen en oliebedrijven. Hun antwoord luidde als volgt:
“Het is toegestaan om aandelen in deze bedrijven te kopen zolang deze niet in rente handelen. Handelen deze bedrijven echter in rente dan is het niet toegestaan. Het is namelijk bewezen dat het handelen in rente volgens de Koran, Soennah en de consensus van de geleerden Haraam is.
Zo ook is het volgens de Shariecah verboden om aandelen in commerciële verzekeringsmaatschappijen te kopen. Verzekeringspolissen gaan gemoeid met onduidelijkheden, rente en het kopen van iets onbekends.”
(Fataawaa al-Islammiyyah, boekdeel 2, blz. 43)
Ook de Fatwa-raad van Kuwait Finance House werd het volgende gevraagd wat betreft dit onderwerp: “Is het kopen en verkopen van aandelen in bedrijven zoals General Motors, Philips en Mercedes toegestaan?”
Hierop antwoordden zij: “Het principe van kopen en verkopen van aandelen in productiebedrijven, commerciële bedrijven en landbouwbedrijven is volgens de Shariecah toegestaan, omdat deze bedrijven winst of verlies draaien. Dit principe is verwant aan het begrip Moedaarabah of vennootschap (aandeelhouderschap).
Wel is de voorwaarde dat de vennootschap geen op rente gebaseerde transacties aangaat, ongeacht of het gaat om het ontvangen of het betalen van rente.
Dat u deze vraag stelt, wekt de indruk dat u ervan bewust bent dat deze bedrijven handelen met rente door deze te ontvangen of te betalen. Op basis hiervan kan het kopen van aandelen in deze bedrijven gezien worden als het kopen van aandelen in een op rente gebaseerde activiteit. En dit is verboden volgens de Shariecah.
En Allah weet het best.”
(Kitaab ul-Fataawa ash-Sharciyyah fiel-Masaa’il il-Iqtisaadiyyah,
al-Adjzaa’ Bayt ut-Tamweel al-Kuwaiti, Fatwa nr. 532)
Gebaseerd op een Fatwa op islamqa.com