Het kopen van gestolen goederen

8892

Vraag:

Is het toegestaan om iets te kopen dat gestolen is?

Antwoord:

Het kopen van koopwaar dat gestolen is terwijl men hier weet van heeft, is verboden. Dit is namelijk een voorbeeld van het helpen in het zonde en agressie, wat religieus verboden is. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“En help elkaar in (het verrichten van) het goede en Taqwa en help elkaar niet in (het begaan van) zonde en agressie.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Daarnaast is het ook zo dat als de dief weet dat men spullen van hem koopt, hij dan hiermee (d.w.z. het stelen) door zal gaan. Wanneer hij echter weet dat men deze gestolen spullen niet van hem zal kopen, en hij deze niet kwijt kan, dat hij dan zal stoppen met het stelen.

En Allah weet het beste.

Sheikh cAbdoel-Kariem ibnoe cAbdillaah al-Khoedayr www.islamway.com