Het oordeel over levensverzekeringen

26795

Vraag:

Wat is het oordeel over het afsluiten van een levensverzekering?

Antwoord:

Het afsluiten van een levensverzekering is niet toegestaan. Het afsluiten van een levensverzekering weerhoudt de Engel des Doods er niet van de ziel van de verzekerde te ontnemen. Dit is fout, dwaasheid en dwaling. Dit kan gezien worden als het stellen van vertrouwen in de verzekeringsmaatschappij buiten Allah om. Hij rekent er namelijk op dat de verzekeringsmaatschappij na zijn dood in het levensonderhoud van zijn erfgenamen voorziet. Dit is niets anders dan het stellen van vertrouwen in een ander dan Allah.

Dit soort verzekeringen berust oorspronkelijk op kansspel. Sterker nog, dit is de ultieme vorm van kansspel. En Allah stelt in Zijn Boek kansspel gelijk aan Shirk (veelgodendienst), het verloten met pijlen en (het drinken van) wijn (interpretatie van de betekenis):

“O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk van de Shaytaan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen!”

(Soerat al-Maa’idah: 90)

Bij dit soort verzekeringen kan het soms vóórkomen dat een persoon jarenlang geld afstaat zonder iets te innen. Komt een ander echter vroegtijdig te sterven dan zal de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk moeten uitkeren. En het is algemeen bekend dat iedere overeenkomst waarbij de kans aanwezig is dat ene partij winst maakt en de andere verlies draait gelijk staat aan gokken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOetaymien

(Fataawaa cOelamaa’ il-Balad il-Haraam, blz. 1201)