Het oordeel over liegen bij een transactie

8164

Vraag:

Sommige autohandelaren zijn in heel makkelijk in het voorliegen van hun klanten en zien niet in dat eerlijkheid verplicht is wanneer men handel bezigt. Hun overdreven liefde voor geld heeft ertoe geleid dat zij zelfs zweren bij Allah, terwijl zij volledig beseffen dat zij aan het liegen zijn. Wat is uw advies aan hen? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Wij adviseren hen berouw te tonen aan Allah en zich te aan te sluiten bij degenen die waarachtig zijn jegens Allah en Zijn dienaren. Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs.

Wij waarschuwen hen voor het liegen en in het bijzonder voor het liegen tijdens het afleggen van een eed. Tevens waarschuwen wij hen er voor dat zij zich niet op een valse wijze ontfermen over de eigendommen van een ander. Zo heeft onze Profeet (vrede zij met hem) gezegd: "Een leugenachtige eed verkoopt weliswaar de handel, maar ontneemt de inkomsten de zegening." (al-Boechaari en Moeslim)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gewaarschuwd voor het leggen van een valse eed aan de mensen, wanneer het gaat om het verkopen van handel. Hij (vrede zij met hem) zei: "Wie bewust liegt bij het afleggen van een eed om zich hiermee over het bezit van een andere moslim te ontfermen, hij zal Allah tegemoet treden, terwijl Hij kwaad op hem is."

(al-Boechaari en Moeslim)

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOetaymien

(Fataawaa cOelamaa’ al-Balad il-Haraam, blz. 1151)