Is het toegestaan om te lenen van de regering?

7886

Vraag:

De regering in ons land biedt een lening aan jonge mensen die afstuderen in plaats van ze in dienst te nemen in de overheidssector. Is deze lening Halaal of Haraam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat wanneer aangegeven is dat de lening moet worden terugbetaald met een toegevoegde hoeveelheid, dat dit rente is. En dit is Haraam. Iedere lening waarin bepaald is dat men iets extra’s moet terugbetalen is Haraam, en hierin zijn geen meningsverschillen over onder de geleerden.

Ibn ul-Moendhir zei: “Zij zijn het er unaniem over eens dat wanneer de uitlener bepaalt dat de degene die leent iets extra’s moet terugbetalen of hem een gift moet schenken, en de lening op die basis aangaat, dan is het aannemen van het extra geld Haraam.

Er is overgeleverd dat cOebayy ibn Kacb aan Ibn cAbbaas en Ibn Mascoed leningen verbood die voordelen opbrengen.”

(al-Moeghnie, boekdeel 4, blz. 211)

Ibnoe cAbdil-Barr zei: “Iedere toegevoegde hoeveelheid die men in ruil moet teruggeven voor een lening of een dienst die de uitlener van voordeel is, is Ribaa (rente), zelfs als dit gaat om een handvol aan dierenvoedsel. Als dit is bepaald, dan is dit Haraam.”

(al-Kaafie, boekdeel 2, blz. 359)

Als de lening dus gebaseerd is op rente, waarbij het is bepaald dat het geleende bedrag terugbetaald moet worden met interest, dan is het niet toegestaan voor jou om te lenen. Het contract is dan namelijk gebaseerd op rente. En het is duidelijk dat Ribaa een grote zonde is. Moge Allah jou onafhankelijk maken van deze middelen, zodat je geen behoefte hebt aan deze lening of soortgelijke regelingen.

Als deze lening een “goede lening” is en er geen sprake is van rente, en degene die het geld uitleent alleen terugkrijgt wat hij jou geleend heeft en niets meer, dan is er niets mis mee als jij leent en hier profijt van hebt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com