Is rente op basis van inflatie verboden?

7975

Vraag:

Is het verboden om rente te betalen op basis van inflatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het is verboden om rente te betalen over leningen, zelfs als dat vanwege inflatie is. De geleerden zijn het erover eens dat als vastgelegd is dat een lening wordt terugbetaald met iets extra’s, dat het dan om Ribaa (woekerrente) gaat. En dit is wat verboden is gesteld door Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

Ibnoe Qoedaamah heeft gezegd: “Elke lening waarin vastgelegd wordt dat er iets extra’s wordt terugbetaald, is verboden. En er bestaat onder de geleerden geen meningsverschil over dit punt.”

(al-Moeghnie, boekdeel 6, blz. 436)

Ibn ul-Moendhir heeft gezegd: “Ze zijn het er unaniem over eens dat als de geldschieter vaststelt dat de lener iets extra’s betaalt of hem iets schenkt en de lening verstrekt op basis van het ontvangen van iets extra’s, dat het Ribaa is. Er is overgeleverd dat Oebayy ibnoe Kacb, Ibnoe cAbbaas en Ibnoe Mascoed leningen die voordelen opbrachten verboden.”

De geleerden verklaarden dat de lener dezelfde hoeveelheid zaken die hij heeft geleend terug moet geven. Ongeacht of de waarde op de dag van terugbetaling hoger of lager is dan de dag waarop hij het geleend heeft. Maar Imam Ahmed heeft in één enkel geval een uitzondering gemaakt. Namelijk wanneer de leider het verboden heeft om te handelen in valuta waarin de lening werd gesloten. In dat geval dient de waarde ervan op de dag dat de lening moet worden afgelost, terugbetaald te worden in de nieuwe munteenheid. Dit is omdat er een verbod op het handelen van kracht was, wat betekent dat het niet langer geldig is en geen enkele waarde meer heeft.

Ibnoe Qoedaamah heeft gezegd: “We zeiden dat de lener dezelfde hoeveelheid dient terug te geven, ongeacht of de prijs gedaald, gestegen of hetzelfde is gebleven. Als de lening in muntstukken was die de leider verboden heeft en deze niet meer in omloop zijn, dan heeft de geldschieter recht op de tegenwaarde. Maar hij hoeft dit niet te accepteren.

Maalik ul-Layth ibn Sacd en Imam ash-Shaafacie zeiden: “Hij heeft nergens recht op, behalve wat hij heeft uitgeleend. Want het is niet dat er iets gebeurde met wat hij heeft uitgeleend, dus is het als een daling van de prijs. Het bewijs voor wat we zeiden is dat als de leider het verboden heeft, het dan niet meer uitgegeven kan worden en het niet meer geldig is. Het is dus alsof een deel ervan is vernietigd of verloren is gegaan. Wat betreft een daling in de prijzen, dat wil niet zeggen dat het niet terugbetaald kan worden, ongeacht of het om veel of weinig gaat. Dit omdat er niets mee gebeurd is, de koersis juist veranderd. Het is net als tarwe wanneer de prijs ervan stijgt of daalt.”

(al-Moeghnie, boekdeel 6, blz. 441)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com