Is uitstel van betaling toegestaan?

7093

Vraag:

Wat is de regelgeving betreffende het verhogen van de prijs van een product in ruil voor uitstel van betaling?

Antwoord:

Er is niets mis met dit soort transacties, omdat het betalen van contant geld anders is dan het uitstellen van de betaling. Tegenwoordig hebben de moslims nog steeds met dit soort transacties te maken. En de geleerden zijn het erover eens dat het is toegestaan. Sommige geleerden hielden er echter een opmerkelijke mening op na en zeiden dat het niet toegestaan is om de prijs te verhogen in ruil voor uitstel van betaling. Zij dachten dat dit een vorm van rente (Ribaa) was. Echter is dit een mening die nergens op gebaseerd is.

Dit is absoluut geen vorm van Ribaa, omdat de onderhandelaar het product verkoopt en er later voor betaald krijgt. De verkoper stemt toe om de betaling uit te stellen, zodat hij kan profiteren van de prijsverhoging. En de koper stemt in om de prijs te verhogen zodat hij zijn tijd kan nemen, en omdat hij op dat moment niet in staat is om de prijs contant te betalen. Beide partijen profiteren dus van deze transactie.

Er is een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) die aantoont dat dit is toegestaan. De Profeet (vrede zij met hem) had cAbdoellaah ibnoe cAmr ibn ul-cAas opgedragen een leger uit te rusten en kocht één kameel voor twee kamelen, om deze vervolgens op een later tijdstip te overhandigen. Daarnaast valt deze transactie onder de algemene betekenis van het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O, jullie die geloven, wanneer jullie een lening afsluiten tot een vastgestelde tijd, legt deze dan schriftelijk vast…”

(Soerat al-Baqarah: 282)

Deze vorm van transactie valt onder de toegestane soorten schulden die worden genoemd in dit vers. Dit is ook verwant aan Bayc us-Salaam1.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 2, blz. 331)

1.Het inkopen van (grote) partijen en die later pas verkopen voor een hogere prijs wanneer de markt gunstiger is.