Liefdadigheid geven uit schaamte voor een ander

6960
Vraag:
Ik heb geld gegeven aan een liefdadigheidsproject uit angst voor mijn baas op het werk. Als het aan mij lag, had ik er geen cent voor gegeven. Zal ik desondanks de complete beloning voor deze actie ontvangen, net zoals ik dat zou krijgen als ik dit uit eigen vrije wil had gegeven?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Als de situatie is zoals je hebt beschreven, dan zul je niet beloond worden voor deze donatie. Je hebt het namelijk niet gegeven omwille van Allah, maar uit angst voor je baas. Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
al-Ladjnat ud-Daa’imah
(Fataawaa lil-Moewaddhafien wal-cAmal, blz. 66)