Liegen tegen de overheid om bijstand te krijgen

16884

Vraag:

Ik ken mensen die werkzaam zijn en een uitstekend salaris ontvangen. Deze mensen geven echter aan de overheid door dat ze een laag inkomen hebben, zodat ze extra geld krijgen uitgekeerd. De overheid helpt namelijk mensen met een laag inkomen. Is het toegestaan voor hen om te liegen voor dit extra geld?

Als zij hierover gevraagd worden, dan geven zij te kennen dat de belasting in dat land erg hoog is. Betekent dit dat het toegestaan is om te liegen voor extra geld? En als dit fout is, is dat geld dan Haraam? Worden de smeekbedes dan niet verhoord? En zal de Hadj niet geaccepteerd worden? Zou u dit alstublieft willen uitleggen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan om te liegen, dit is Haraam! Het geld dat men heeft aangenomen is daarom Haraam en men heeft daar geen recht op. Wat betreft de smeekbede; deze kan niet geaccepteerd worden, omdat zijn eten Haraam is. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “…Daarna vertelde hij over een man, die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, die zijn handen ter hemel strekt (smekende): “O, Heer! O, Heer!” Dit terwijl zijn eten Haraam is, zijn drinken Haraam is, zijn kleding Haraam is en hij door Haraam wordt gevoed. Hoe kan hij dan verhoord worden?”

(Moeslim)

Wat betreft zijn Hadj zei een dichter: “Als je de Hadj verricht met geld dat Haraam is, dan heb jij de Hadj niet verricht maar heeft de karavaan de Hadj verricht.”

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com