Liegen voor vervroegd pensioen

4311

Vraag:

Ik ben werkzaam bij een bedrijf dat een vervroegd pensioen aanbiedt aan degenen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. Ook krijgen zij voor de rest van hun leven gratis medische zorg. Is het toegestaan om mijn leeftijd te veranderen bij de burgerlijke stand, zonder hiervoor te betalen of een bepaalde leeftijd op te geven, maar met als doel om gratis medische behandelingen te krijgen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan om te liegen over de leeftijd om de gratis medische behandeling te krijgen. Dit valt onder liegen en bedriegen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.’’

(Moeslim)

En ook zei hij (vrede zij met hem): “Pas op met liegen. Want liegen leidt naar slechtheid en slechtheid leidt naar de Hel. Een persoon kan leugens blijven verspreiden en erin volharden, totdat hij bij Allah bekend staat als een leugenaar.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Een gelovige dient oprecht te zijn in woord en daad. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.”

(Soerat at-Tawbah: 119)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com