Mag je handelen in aandelen van een islamitische bank?

6644

Vraag:

Wat is het oordeel over het kopen en verkopen van aandelen van een islamitische bank?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer deze bank zich “islamitisch” noemt om daarmee de mensen te misleiden en handelt in Ribaa (rente) of andere Haraam transacties, dan betreft het geen islamitische bank. Het is dan ook niet toegestaan om via hen aandelen te kopen, of haar aandelen te kopen of te verkopen. Dat is namelijk meewerken aan iets wat Haraam is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretaties van de betekenis):

“…ondersteun elkaar bij het goede en Taqwa. En steun elkaar niet bij zonde en overtreding…”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Maar wanneer het werkelijk een islamitische bank betreft die haar zaken in overeenstemming met de Koran en de Soennah tot stand brengt, en zich niet inlaat met Haraam transacties, dan is er niets mis met het kopen van aandelen ervan en het handelen daarin. Dit moet juist gedaan worden, omdat het de bank zal aanmoedigen en helpen om om te gaan met de uitdagingen waarvoor zij staat als gevolg van de wijdverspreide Ribaa en Haraam transacties.

In Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah staat: “Als banken zich baseren op Ribaa en hierin handelen, dan is het niet toegestaan om aandelen ervan te kopen, omdat je hiermee samenwerkt in zonde en overtreding. Allah heeft dat verboden toen Hij zei (interpretatie van de betekenis):

“…En steun elkaar niet bij zonde en overtreding…”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 13, blz. 506)

Ook staat er: “Het is toegestaan om aandelen te kopen van banken die zich niet inlaten met Ribaa en om de opbrengsten te krijgen die afkomstig zijn van het kopen van de aandelen van de bank, omdat dit het resultaat is van een transactie die niet Haraam is. Daar is niets mis mee, dus het is Halaal.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 13, blz. 507)

Verder staat er: “Het kopen van aandelen in banken of bedrijven die zich bezighouden met Ribaa is niet toegestaan. Als een aandeelhouder af wil komen van zijn op rente gebaseerde aandelen, dan moet hij zijn aandelen verkopen tegen de huidige marktwaarde. Zijn aandeel hierin mag hij terugnemen, de rest zal gedoneerd moeten worden aan liefdadigheid. Het is niet toegestaan voor hem om iets te nemen van de rente van zijn aandelen of de op rente gebaseerde winsten. Maar als de aandelen zitten in een bedrijf dat niet handelt in rente, dan zijn zijn winsten Halaal.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 13, blz. 508)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com