Pensioenregeling

9980

Vraag:

Ik woon in een land waarin de overheid maandelijks een bedrag van mijn salaris inhoudt om mijn pensioen op te bouwen voor wanneer ik met pensioen ga. Wat is het oordeel over deze vorm van pensioenregeling?

Ook is het mogelijk om een privépensioen bij een particuliere verzekeringsmaatschappij af te sluiten. Zij houden dan maandelijks een bepaald geldbedrag in dat zij beleggen. Vervolgens geven zij jou pensioenrechten nadat je met pensioen gaat. Wat is het oordeel over deze vorm van pensioen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het deelnemen aan pensioenregelingen anders dan die vanuit de overheid is een vorm van gokken. Een persoon kan namelijk voor een aantal maanden bijdragen aan de regeling, waarna hij arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Hem en zijn erfgenamen kan dan veel meer geld worden toegekend dan zij daadwerkelijk hebben afgedragen. Of hij kan maandelijks meer hebben afgedragen, waardoor dat wat hij krijgt minder is dan wat hij heeft betaald. Dit is gokken.

Indien zij het ingehouden geld investeren in Haraam zaken zoals het produceren van alcohol of in rente-gebaseerde leningen, dan is dit een andere reden om het als Haraam te beschouwen. Hiermee help je hen namelijk in het begaan van zonden en overtredingen. Dit is het geval als je vrijwillig deelneemt aan deze regeling. Het is in dit geval dan ook niet toegestaan om hieraan deel te nemen. En degene die iets laat omwille van Allah, Allah zal hem daarvoor iets beters in de plaats geven.

Maar als deelneming verplicht is, dan rust er geen zonde op jou. Maar het is niet toegestaan voor jou of jouw erfgenamen om meer te nemen dan je hebt betaald. Het restant kan je laten, of je neemt het aan en doneert het aan goede doelen.

Wat betreft het deelnemen aan de pensioenregeling vanuit de overheid, dit valt niet onder dezelfde regelgeving, in die zin van dat de overheid of het Ministerie van Financiën verantwoordelijk is voor de uitgaven aan de mensen als ze het nodig hebben.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com