Spullen verkopen via internet

13929

Vraag:

Ik heb een baan aangeboden gekregen waarbij ik producten voor een bedrijf op het internet verkoop. Over deze producten die ik verkoop, ontvang ik dan een gestelde commissie. Is dit islamitisch gezien toegestaan?

Antwoord:

Wat wij uit jouw vraag begrijpen is dat jij andermans spullen op internet verkoopt, waarover je van de eigenaar een gestelde commissie krijgt. Jij bent dus een soort tussenpersoon. Hier is islamitisch niets op tegen. Dit valt onder de zogenaamde Wakaalah[1]. Wel geldt de voorwaarde dat de spullen die verkocht worden en de wijze waarop dit gebeurt islamitisch geoorloofd zijn.

De geleerden zijn het eens over het feit dat al-Wakaalah, die zowel tegen betaling als kosteloos gebeurt, toegestaan is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de beide handelwijzen toegepast (…) Als de volmachtgever en gevolmachtigde het eens worden over een vergoeding, dan moet deze ook worden betaald.[2]

De vergoeding die de gevolmachtigde krijgt voor zijn werkzaamheden moet wel van tevoren bepaald zijn. Imam Ibn Qoedaamah zegt: “Als iemand de bevoegdheid krijgt om iets te verkopen of te kopen, dan heeft hij recht op een vergoeding. Deze vergoeding dient van te voren bepaald te zijn (…) Maar als hij (de volmachtgever) tegen hem (de gevolmachtigde) zegt: ,,Verkoop deze koopwaar en jij krijgt een deel van de inkomsten”, zonder aan te geven hoe groot dat deel precies is, dan maakt hij zich schuldig aan al-Djahaalah[3].”[4]

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] De bevoegdheid die iemand heeft om iets te doen in de plaats van iemand anders.
[2] Al-Mawsoeʿat ul-Fiqhiyyah.
[3] Al-Djahaalah is onduidelijkheid over een koopwaar of -transactie.  Dit is verboden binnen de Islam.
[4] Al-Moeghnie.

Gerelateerde onderwerpen:

Gekocht maar niet betaald

Geld verdienen als islamitische website

Investeren in internetdiensten