Uit nood een rentelening aangaan

14409
Vraag:
Een man is in bezit van een klein vermogen, zijn zoon staat op het punt een operatie te ondergaan die hem tweemaal dit bedrag kost. Aangezien hij geen geldschieter heeft kunnen vinden, heeft hij zich onder het mom van ‘nood breekt wet’ ingelaten met een rentedragende investering. Hierdoor heeft hij alsnog het benodigde bedrag bij elkaar weten te brengen. Is dit toegestaan?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Deze man dient berouw te tonen voor deze investering. Behoeftigheid kan in dit geval niet als een excuus dienen voor het zich schuldig maken aan rente. In het genoemde geval is er geen sprake van nood. Het nastreven van genezing is immers een aanbevolen zaak en geen verplichting. De vader had in dit geval het geld ook kunnen lenen of handel kunnen drijven om zodoende aan het benodigde bedrag te komen.
We vragen Allah, de Verhevene, om ons te doen welslagen en ons te helpen in het berouwvol terugkeren tot Hem. Hij is de Enige die daartoe in staat is.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Sheich Abd ul-cAziez bin Baaz
www.islamqa.com