Uitstel geven van schuld is liefdadigheid

9204

Vraag:

Ik hoorde een Sheikh op televisie zeggen dat als een schuldenaar de betaling van een schuld uitstelt, het voor schudeiser is alsof hij de waarde van de schuld iedere dag in liefdadigheid uitgeeft, totdat de schuld betaald is. Is dit correct?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, heeft ons geïnstrueerd om meer tijd te geven aan de schuldenaar die het moeilijk heeft. Dit als hij niet in staat is om de schuld te betalen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En als hij het moeilijk heeft , geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk (voor hem) is (om de schuld terug te betalen).”

(Soerat al-Baqarah: 280)

Aboe al-Yasar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Wie een schuldenaar die het moeilijk heeft meer tijd geeft of afziet van de schuld, Allah zal hem met Zijn Schaduw beschaduwen.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat degene die meer tijd schenkt aan een schuldenaar die het moeilijk heeft, voor iedere dag beloond wordt. En dat deze beloning gelijk staat aan het geven van deze lening in liefdadigheid, totdat de tijd dat de schuld betaald moet worden aanbreekt. Als de persoon nog meer tijd schenkt, na de afgesproken tijd (waarop de schuld betaald diende te worden) dan zal zijn beloning gelijk zijn aan het geven van het dubbele van dit bedrag in liefdadigheid, voor iedere dag dat de schuld nog niet betaald is, totdat de schuld wordt vereffend. Dit zodat men wordt aangemoedigd om de medemoslim te helpen en de mensen die het moeilijk hebben meer tijd te geven, zodat zij niet hun toevlucht zullen zoeken in het handelen met Ribaa (rente). Dit laatste is namelijk verboden.

Het nuttigen van rente leidt naar vervloeking en verdoemenis en wordt gelijk gesteld aan het verklaren van de oorlog aan Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het geven van tijd aan hen zorgt ervoor dat men niet in nog meer moeilijkheden terechtkomt en zich gestrest voelt.

Het is overgeleverd van Boeraydah dat hij zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: Wie meer tijd schenkt aan een schuldenaar die het moeilijk heeft, zal een beloning krijgen die gelijk staat aan het dagelijks geven van hetzelfde bedrag in liefdadigheid.”Daarna hoorde ik hem (vrede zij met hem) zeggen: En wie nog meer tijd schenkt aan een schuldenaar die het moeilijk heeft, zal een beloning krijgen die gelijk staat aan het geven van het dubbele van dit bedrag in liefdadigheid, iedere dag.”Ik zei: Ik hoorde u, o Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), zeggen dat degene die meer tijd schenkt aan een schuldenaar die het moeilijk heeft, een beloning zal krijgen die gelijk staat aan het geven van hetzelfde bedrag in liefdadigheid, iedere dag. Daarna hoorde ik u zeggen dat degenen die nog meer tijd geeft aan een schuldenaar die het moeilijk heeft, een beloning krijgt die gelijk staat aan het dagelijks geven van het dubbele van dit bedrag in liefdadigheid. Hij (vrede zij met hem) zei: Voor elke dag zal hij een beloning krijgen gelijk aan het geven van dit bedrag in liefdadigheid, totdat de schuld hem terugbetaald wordt. En als dan de tijd aanbreekt dat de schuld betaald moet worden en hij geeft hem meer tijd, dan zal hij voor ieder dag een beloning krijgen die gelijk staat aan het uitgeven van het dubbele van dat bedrag in liefdadigheid.”

(Imam Ahmad)

Wat jij hierover hebt gehoord op televisie is van toepassing op de periode vóórdat de schuld betaald moet worden. Als dan de tijd aanbreekt dat de schuld betaald moet worden en de schuldenaar zich nog steeds in een moeilijke situatie bevindt en niet in staat is om de schuld terug te betalen, en de schuldeiser hem nog meer tijd geeft, dan geldt voor iedere dag dat hij hem uitstel geeft een beloning die gelijk staat aan het uitgeven van het dubbele van het geleende bedrag in liefdadigheid. Totdat de schuldenaar in staat is om de schuldeiser terug te betalen.

Achter deze leringen schuilt een grote Wijsheid en Genade van Allah tegenover Zijn dienaren. En dit zal iedere persoon opmerken die hier over nadenkt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com