Vader die getrouwde zoon onderhoudt

5517

Vraag:

Er is een persoon die mij ten huwelijk heeft gevraagd. Ik ben ermee akkoord gegaan, omdat hij van een gerespecteerde familie komt en een goed karakter en geloof heeft. Ook ben ik akkoord gegaan met zijn voorwaarde om bij zijn ouders te wonen en dat ik niet ga werken. Echter is het probleem dat hij nog geen werk heeft gevonden. Is het erg voor ons als zijn vader ons onderhoudt, totdat hij werk heeft gevonden? Of moeten wij het trouwen uitstellen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet erg dat de vader van de echtgenoot jullie onderhoudt nadat jullie getrouwd zijn. Dit zolang hij voldoende vermogend is, in staat is om jullie te onderhouden en zijn zoon geen geld heeft. Dit behoort tot de verplichte uitgaven van de vader (aan zijn zoon), totdat zijn zoon in staat is om zelf een inkomen te genereren.

De zoon dient zijn uiterste best te doen om werk te vinden, zodat hij en zijn echtgenote geen last worden voor zijn vader. Al-Mirdaawie zei: “Het is verplicht voor de man degenen die hij moet onderhouden, zoals zijn vader, grootvader, kinderen en kleinkinderen, kuis te houden (d.w.z. dat hij ze financieel helpt om te trouwen zodat ze kuis blijven). En dit is het juiste binnen de Madhhab.”

(al-Insaaf, boekdeel 9, blz. 404)

Ibn Qoedaamah zei: “Eenieder die verplicht is een ander kuis te houden, is ook verplicht om zijn echtgenote te onderhouden. Want hij is anders niet in staat om kuis te zijn, behalve op deze manier. Het is overgeleverd van Ahmad dat het voor de vader niet verplicht is om de echtgenote van zijn zoon te onderhouden. Dit was gebaseerd op het gegeven dat de zoon haar kon onderhouden.”

(Al-Moeghnie, boekdeel 8, blz. 173)

Sheikh Ibn cOethaymien zei: “Als de jongeman voldoende geld heeft voor zijn huwelijk, dan is het vereist dat hij dit gebruikt om te trouwen. En als hij geen geld heeft, dan is het voor zijn vader verplicht om hem te laten trouwen, als hij daartoe (financieel) in staat is. Net zoals het voor hem verplicht is om hem (d.w.z. zijn zoon) te voorzien van voedsel, drinken, kleding en een woning. Het is voor iemand die door Allah vermogend is gemaakt niet toegestaan om zijn zoon te weerhouden van een huwelijk, wanneer die de (geschikte) leeftijd voor het huwelijk heeft bereikt en zijn vader in woord en daad verzoekt om te trouwen. Het is voor hem (d.w.z. de vader) juist verplicht om hem te laten trouwen. Als hij dit niet doet, dan is hij zondig. En moge Allah zijn bezittingen niet zegenen.”

(Fataawa Noer cala ad-Darb, boekdeel 9, blz. 492)

Sheikh cAbdoel Kariem al-Khoedayr zei: “Voor de vader die (financieel) in staat is, is het verplicht om de behoeftige onder zijn kinderen zonder werk en inkomen, te onderhouden.”

(Fataawa ash-Sheikh ʿAbdoel Kariem al-Khoedayr, blz. 23)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com