Verdelen van een erfenis

7634

Vraag:

Hoe dient de erfenis van een vrouw verdeeld te worden die is komen te overlijden? Zij heeft geen kinderen, heeft één broer, twee zussen en een zus die vóór haar is overleden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als deze zuster geen andere erfgenamen had en geen echtgenoot, vader, moeder of grootvader, dan dient haar hele erfenis verdeeld te worden onder haar levende broers en zussen. Hierbij krijgt de man een aandeel dat gelijk is aan die van twee vrouwen. De broer krijgt dan dus de helft en iedere zus krijgt een kwart. Er gaat niets naar de (eerder) overleden zus, omdat het tot de voorwaarden van de erfenis behoort dat de erfgenaam in leven moet zijn nadat de persoon is komen te overlijden.

Allah zegt over het erfdeel van broers en zussen (interpretatie van de betekenis):

“En als er broers en zussen zijn dan komt de man net zoveel toe als twee vrouwen. Allah maakt het voor jullie duidelijk, zodat jullie niet afdwalen. En Allah is op de hoogte van alles.”

(Soerat an-Nisaa’: 176)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com