Verdeling erfenis aan vrouw, moeder, dochters en broer

54161

Vraag:

Een overleden persoon heeft zijn echtgenote, moeder, twee dochters en een broer achtergelaten. Hij had ook een zoon, maar die is overleden tijdens een ongeluk. Hoe wordt zijn bezit verdeeld?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat wij begrijpen uit de vraag is dat de zoon is overleden, terwijl zijn vader nog leefde. De zoon heeft dus geen aandeel in de erfenis. De erfenis is dan als volgt verdeeld:

De vrouw krijgt één achtste deel omdat er nakomelingen zijn die erven. Dat is omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): "Als jullie wel een kind hebben, dan krijgen de vrouwen één achtste deel van wat jullie nalaten…"

(Soerat an-Nisaa': 12)

De moeder krijgt één zesde deel, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Als hij (d.w.z. de overledene) kinderen heeft, krijgt iedere ouder (van de overledene) één zesde deel van wat hij nalaat. Als hij geen kinderen heeft en de ouders (als enigen van) hem erven, dan krijgt zijn moeder één derde deel (van wat hij nalaat).Heeft hij broers (of zussen), dan krijgt zijn moeder één zesde deel…"

(Soerat an-Nisaa': 11)

De twee dochters krijgen een tweederde deel, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Allah beveelt jullie betreffende (het verdelen van de erfenis onder) jullie kinderen dat (het deel) van de zoon gelijk is aan het deel van twee dochters. Als er twee of meer vrouwen (d.w.z. dochters) zijn, krijgen zij tweederde van wat hij (d.w.z. de overledene) nalaat. En als er één (dochter) is, dan krijgt zij de helft."

(Soerat an-Nisaa': 11)

De broer (een volbloed broer) krijgt het overige gedeelte van het bezit.

Het verdelen van de erfenis wordt (in dit geval) gedaan door het bezit te verdelen in vierentwintig gelijke delen.

De vrouw krijgt 3/24e, de moeder krijgt 4/24e. De twee dochters krijgen samen 16/24e, dus elk 8/24e. En het restant, wat 1/24e is, gaat naar de broer.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com