Voor wie is de kinderbijslag?

17390

Vraag:

In een niet-islamitisch land krijgt een gezin dat kinderen heeft een geldbedrag. Dit geldbedrag ontvangt men onder alle omstandigheden, omdat ze (d.w.z. de overheid) hiermee voortplanting willen stimuleren. De vraag is nu: wie heeft de zeggenschap over dit geldbedrag? Zowel de vader als de moeder kan hier namelijk voor in aanmerking komen. Zit hier enig verschil in? Ik en mijn vrouw verschillen hierover van mening en willen graag een antwoord hebben.

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat de voogd van het kind de bezitter is van dit geldbedrag. Het gaat hier dus om degene die zorg draagt voor zijn zaken, hem onder zijn hoede heeft en hem onderhoudt. Allah zegt:

“En de vader van het kind dient de kosten voor het eten en de kleding van de moeder op redelijke wijze te dragen.”

(Soerat al-Baqarah: 233)

Hij is dus degene die het meest recht heeft op dit geld, ongeacht of dit geld in de naam van de vader om moeder wordt uitgekeerd. Als aandachtpunt moet hierbij wel opgemerkt worden dat als deze bijslag uitgekeerd wordt in naam van het kind en dit dus specifiek voor hem bedoeld is, het kind uiteindelijk degene is dat hier recht op heeft. Men is dan verplicht om zich te houden aan deze gestelde voorwaarde (d.w.z. dat deze bijslag voor het kind is). Zodoende wordt van dit geld uitgegeven aan het kind naargelang zijn behoeften. Houdt men daarna nog iets over, dan dient dit voor het kind bewaard te worden.

Is de bedoeling daarentegen dat deze bijslag als financiële steun dient voor het gezin, zodat ze hiermee de financiële lasten van het kind kunnen dragen en zij daarnaast aangemoedigd worden op zich voort te planten, dan is degene die het gezin onderhoudt degene die hier het meest recht op heeft. Dit geld spendeert hij dan aan zijn gezin.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com