Wat te doen met rente van de bank?

32397

Vraag:

Wat moet ik doen met rente die ik van de bank krijg? Is het toegestaan om het uit te geven op de Weg van Allah of dien ik het terug te geven aan de bank? Of moet ik op een andere manier handelen?

Antwoord:

De rente die de bank jou heeft gegeven, hoor je niet terug te geven aan de bank of zelf te gebruiken. Geef dit geld uit aan goede doelen, zoals liefdadigheid aan de armen, het repareren van publieke wasruimten (toiletten) en het helpen van schuldenaars die niet in staat zijn om hun schulden af te lossen.1

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 2, blz. 407)

  1. Het is niet toegestaan om rente te ontvangen. Ontvangt men dit echter buiten zijn wil om, dan dient hij het bovenstaande in acht te nemen.