Werken bij een bank

22487

Vraag:

Mij is een baan aangeboden bij een bank. Echter ben ik niet op de hoogte van het islamitische oordeel hierover, aangezien zij hun winsten behalen uit rente. Kunt u mij hierover inlichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het antwoord op jouw vraag is te vinden in een overlevering van Djaabir waarin hij zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft de nuttiger van rente, de verstrekker hiervan, de vastlegger en de twee getuigen vervloekt.” En hij zei: “Allen zijn zij gelijk (in de zonde).”

(Moeslim)

Imam an-Nawawi heeft in de uitleg van deze overlevering gezegd: “Dit is een overduidelijk verbod op het vastleggen van het rentecontract tussen twee mensen die dit met elkaar aangaan. Ook het optreden als getuige hiervan is verboden. Hierbij kunnen we tevens opmaken dat het steunen van valsheid verboden is. En Allah weet het beste.”

Het is onvermijdelijk dat iemand die bij een bank werkt in aanraking komt met rente. Al gaat het hier slechts om de beveiliger van de bank. Allah zal jou zeker steunen wanneer jij geduld toont en op zoek gaat naar een toegestane baan.

“En wie Allah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht.”

(Soerat at-Talaaq: 2-3)

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjid

www.islamqa.com