Abortus bij misvormd kind

12528

Vraag:

Mag ik abortus plegen als blijkt dat de baby misvormd is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de duur van de zwangerschap de 120 dagen heeft bereikt, dan is het niet toegestaan om in dit geval abortus te plegen. Zelfs als onderzoeken hebben uitgewezen dat het kind misvormd is, behalve als door betrouwbare medici duidelijk wordt gemaakt dat de voortzetting van de zwangerschap een absoluut gevaar vormt voor het leven van de moeder. Alleen in dit geval is abortus wel toegestaan. Ongeacht of het kind misvormd is of niet. Dit op basis van de islamitische stelregel die verkondigt dat in geval van twee kwaden men moet kiezen voor het minste kwaad.

Als de zwangerschap de 120 dagen nog niet heeft bereikt en betrouwbare medici op basis van onderzoeken te kennen geven dat het kind gevaarlijke afwijkingen heeft die niet te verhelpen zijn en die zijn leven en dat van zijn familie ontzettend slecht zullen beïnvloeden, dan is het toegestaan om het weg te halen op verzoek van de ouders.

Al-Madjlis ul-Fiqh il-Islaamie 10 februari 1999