Abortus vanwege onvermogen zorg

8805

Vraag:

Er is een vrouw die niet in staat was om zwanger te worden. Nadat de artsen een aantal onderzoeken bij haar hadden verricht, bleek dat haar eitjes (in de baarmoeder) dood zijn. Zij hebben haar vervolgens geopereerd om meer eitjes te implanteren, waarna ze zwanger raakte van vier kinderen.

Toen de echtgenoot dit ontdekte zei hij dat hij geen vier kinderen wil, omdat zijn vrouw dan moe en overmand kan worden door de druk. Daarom vroeg hij de artsen om er twee te verwijderen en de andere twee te laten zitten. De vrouw is inmiddels drie maanden zwanger. Is het toegestaan om deze operatie te ondergaan?

Antwoord:

Wat betreft het implanteren van de eitjes, dit gaan wij niet bespreken omdat dit stadium al gepasseerd is. Voor wat betreft het verwijderen van een deel van wat zij in haar baarmoeder draagt omdat zij vreest met alle vier verder te gaan, dit kan geen kwaad zolang de zwangerschap de vier maanden niet gepasseerd is. Maar als de periode van vier maanden verstreken is, dan is het onder geen enkel beding toegestaan om abortus te plegen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Silsilah Kitaab ud-Dacwah, boekdeel 12 al-Fataawa, boekdeel 3, blz. 126-127)