Besnijdenis

30428

Vraag:

Wanneer dient de besnijdenis gedaan te worden: in de puberteit of wanneer het kind nog klein is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is beter dat de besnijdenis wordt gedaan wanneer het kind nog klein is, omdat dat aangenamer is voor het kind en zodat het kind kan opgroeien in een volmaakte vorm.

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Het is aanbevolen voor de voogd van het kind om hem te besnijden wanneer hij klein is, want dat is beter voor hem.”

(al-Madjmoec, boekdeel 1, blz. 351)

Djaabir heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft een cAqieqah (geboortefeest) gegeven voor al-Hasan en al-Hoesayn, en hij heeft ze besneden toen ze zeven dagen oud waren.”

(al-Bayhaqie, boekdeel 8, blz. 324)

De Isnaad (keten van overleveraars) van deze overlevering is echter zwak (zie Irwaa’ ul-Ghaliel, boekdeel 4, blz. 383). Vandaar dat Imam Ahmad zei, toen werd gevraagd over het moment van de besnijdenis: “Daarover hebben wij niets gehoord.”

Ibn ul-Moendhir zei: “Er is geen overlevering waarnaar verwezen kan worden die de tijd van de besnijdenis aangeeft, en er is daarin geen Soennah die gevolgd moet worden (d.w.z. in de aangehouden tijd, red.).”

Wat betreft het moment waarop het een verplichting wordt: Sommige geleerden waren van mening dat het niet verplicht is tot na de puberteit, omdat de voorschriften van de Shariecah niet verplicht zijn totdat iemand de puberteit bereikt.

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Onze metgezellen zeiden: “De verplichting van de besnijdenis is na de puberteit.”

(al-Madjmoec, boekdeel 1, blz. 351)

Ibn ul-Qayyim was voorstander van de mening dat het verplicht is vóór de puberteit, zodat het kind de puberteit zal bereiken in een besneden staat. Maar de verplichting hier rust op de voogd en niet op het kind.

Ibn ul-Qayyim zei: “Naar mijn mening is het verplicht voor de voogd om zijn kind te besnijden vóór de puberteit, zodat hij opgroeit in een besneden staat. De verplichting kan namelijk alleen op deze wijze verricht worden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de vaders bevolen om hun kinderen te vertellen dat zij moeten bidden wanneer ze zeven jaar zijn en hen moet tuchten wanneer ze tien jaar zijn en nog niet bidden. Dus welke rechtvaardiging kan er zijn om hen pas te besnijden nadat zij de puberteit hebben bereikt?”

Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah heeft gezegd: “Hij kan besneden worden wanneer hij wil. Maar als hij de leeftijd van de puberteit nadert, dan moet hij besneden worden zoals de Arabieren vroeger deden. Dit om ervoor te zorgen dat hij de puberteit niet bereikt wordt zonder besneden te zijn.”

(al-Fataawa al-Koebra, boekdeel 1, blz. 275)

Islamqa.com