Buitenechtelijke kinderen

9565

Vraag:

Kan een buitenechtelijk kind het Paradijs binnentreden wanneer hij Allah gehoorzaamt? En rust er enige zonde op hem of niet?

Antwoord:

Een buitenechtelijk kind draagt geen enkele zonde voor zijn ouders die de zonde van overspel hebben gepleegd. Dit omdat het kind niets verkeerds heeft gedaan. De ouders dragen hun eigen zonde, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Voor hem is (de beloning voor) wat hij doet en voor hem is (de bestraffing voor) wat hij doet…”

(Soerat al-Baqarah: 286)

En (interpretatie van de betekenis):

“…en geen enkele drager draagt de last van een ander…”

(Soerat al-Ancaam: 164)

Wat betreft zijn uiteindelijke bestemming, de buitenechtelijke persoon is als ieder ander. Indien hij Allah gehoorzaamt, goede daden verricht en als moslim komt te overlijden, dan zal het Paradijs voor hem bestemd zijn. En indien hij Allah ongehoorzaam is en komt te overlijden als een ongelovige, dan zal hij één van de mensen van de Hel zijn.

Als hij zowel goede als slechte daden verricht en als moslim komt te overlijden, dan wordt zijn lot bepaald door Allah. Als Hij wil, zal Hij hem vergeven en als Hij wil, zal Hij hem bestraffen. En zijn uiteindelijke toegang tot het Paradijs zal geschieden middels de Genade en Barmhartigheid van Allah.

Wat betreft de overlevering waarin staat dat een buitenechtelijke persoon het Paradijs niet zal betreden, dit is een verzinsel die valselijk wordt toegeschreven aan de Profeet (vrede zij met hem).

En Allah weet het beste.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Islamiyyah lil-Ladjnat id-Daa’imah, 522)