cAqieqah is sterk aanbevolen

14918

Vraag:

Wat is de betekenis van het geven van een cAqieqah (geboortefeest) voor een pasgeboren kind? En is dit verplicht of aanbevolen?

Antwoord:

Het geven van een cAqieqah voor een pasgeboren kind betekent het offeren van een dier om daarmee toenadering tot Allah te zoeken en Hem te bedanken voor de zegening van dit pasgeboren kind. Dit geschiedt op de zevende dag na de geboorte. De mensen van kennis verschillen van mening of het offeren een verplichting of een Soennah (aanbeveling) is.

De meerderheid van de geleerden houdt er de mening op na dat dit sterk aanbevolen is. Imam Ahmed zei: “Hij leent het en geeft de cAqieqah-offer. Dit houdt in dat de persoon die geen geld heeft, geld moet lenen en de cAqieqah moet geven. En Allah zal zorg dragen voor zijn schuld, omdat hij een Soennah nieuw leven heeft ingeblazen.”

De bedoeling van de uitspraak ‘Hij leent’ is een verwijzing naar een persoon die hoopt de schuld te kunnen terugbetalen in de toekomst. De persoon die denkt niet in staat te kunnen zijn om de schuld in de toekomst terug te betalen, moet geen lening aangaan om de cAqieqah te bekostigen. De uitspraak van Imam Ahmed is bewijs dat het geven van de cAqieqah een Soennah Moe’akkadah is. En dit is een feit.

Op de zevende dag kan de ouder één schaap offeren voor een pasgeboren meisje. Deze persoon nuttigt zelf een deel hiervan, een deel ervan geeft hij weg als geschenk en een deel geeft hij uit in de vorm van liefdadigheid. Er is niets op tegen wanneer hij een deel van dit vlees weggeeft in de vorm van liefdadigheid. Hij kan hierbij zijn familieleden en buren uitnodigen en gezamenlijk eten van dit vlees naast andere gerechten.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, Dar us-Salaam, boekdeel 4, blz. 336)