Een besnijdenisfeest houden

36152

Vraag:

Is het toegestaan een viering te houden ten behoeve van een besnijdenis? Dit is de gewoonte in sommige landen. Is dit een Soennah of een innovatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om een feest te organiseren ter gelegenheid van een besnijdenis van een jongetje, als uiting van vreugde een blijdschap en als erkenning van de Zegening en Gunst van Allah.

Ibn Qoedaamah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt: “Het oordeel over het uitnodigen van mensen, anders dan voor een bruiloft, zoals ter gelegenheid van een besnijdenis of andere uitnodigingen, is dat het Moestahabb (aanbevolen) is. Het is niet verplicht. Dit is de mening van Maalik, ash-Shaaficie en Aboe Haniefah en zijn metgezellen.

Het accepteren van een uitnodiging is Moestahabb (aanbevolen), omdat dit het hart van degene die uitnodigt verblijdt en het hem verheugt. Imam Ahmad werd uitgenodigd voor een besnijdenisfeest, accepteerde de uitnodiging en at van het voedsel dat werd geserveerd.

Voor degene die dit feest organiseert en de mensen uitnodigt, is er geen specifieke deugd. Er zijn namelijk geen Islamitische teksten hierover. Het valt daarentegen onder het uitnodigingen zonder specifiek doel. Als degene die dit organiseert de intentie heeft om hiermee dankbaarheid te tonen voor de gunst die Allah hem heeft geschonken en zijn broeders voedsel aan te bieden en te voeden, dan zal hij hiervoor worden beloond. Met de Wil van Allah.”

(al-Moeghnie; boekdeel 7, blz. 286)

De geleerden van de Permanente Commissie (voor het geven van fatwa’s) hebben gezegd: “Het uiten van vreugde en blijdschap ter gelegenheid van een besnijdenis is iets dat vereist is volgens de Islamitische leer. Omdat de besnijdenis iets is dat voorgeschreven is in de Islam. Allah, de Geprezene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg(o Mohammed): “Laat hen zich met de Gunst van Allah en met Zijn Genade verblijden. Dat is beter dan dat wat zij (aan vergankelijke wereldse zaken) vergaren.”

(Soerat Yoenoes: 58)

De besnijdenis valt onder de Gunst en Genade van Allah. En er is niets tegen het bereiden van voedsel op deze gelegenheid als een uiting van dank aan Allah hiervoor.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 5, blz. 142)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com