Een kind een Amazigh naam geven

8690

Vraag:

Ik ben Amazigh (van afkomst) en wil mijn zoon een naam geven uit het Amazigh. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om jouw zoon een naam te geven in het Amazigh. De basisregel over namen is namelijk dat ze toegestaan zijn zolang deze niet de aanbidding van iets anders naast Allah omvatten. Dus geen namen die met cAbd (dienaar) beginnen in combinatie met een naam van een schepsel of naam die exclusief voor de ongelovigen zijn.

Je dient een goede naam voor jouw zoon te kiezen. Dit is zijn recht op jou. Al-Maawardie heeft in zijn boek gezegd: “Eén van de eerste manieren om een pasgeboren kind te eren en vriendelijk te behandelen, is hem een goede naam te geven. Dit omdat het effect heeft op zijn ziel wanneer hij het voor het eerst hoort.”

(Nasiehat ul-Moeloek, blz. 167)

Over aanbevolen namen zegt hij: “Het dient een goede naam te zijn en passend bij de situatie van het kind. Ook dient het in overeenstemming te zijn met de namen van de mensen van zijn afkomst, religie en status.”

(Nasiehat ul-Moeloek, blz. 167)

Er is verder niets op tegen om het kind een naam te geven die gebruikelijk is onder jouw volk en stam. Zolang je maar een naam kiest met een goede betekenis. Dit omdat namen betekenissen bevatten en impact hebben op degenen aan wie ze gegeven zijn.

Het zou beter zijn aandacht te schenken aan namen die slechts door moslims worden gebruikt of namen die een Islamitische betekenis hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van Arabische namen vanwege de sterke band tussen het Arabisch en de Islam.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com