Een kind kennis laten maken met Allah

13283
Vraag:
Hoe kunnen wij een kind kennis laten maken met zijn Heer?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Kinderen kunnen worden onderwezen over Allah op een manier die overeenkomstig is met hun niveau van begrip. Zo kan hen verteld worden dat Allah Eén is en geen gelijke heeft. Ook kan men hen vertellen dat Allah de Schepper is van alle zaken. Zo is Hij de Schepper van de aarde, de hemelen, mensen, dieren, bomen, rivieren en ga zo maar door.
Het meeste profijt kan de onderwijzer behalen door het kind vragen te stellen in bepaalde situaties. Dit kan bijvoorbeeld door al wandelend in een tuin of op het platteland te vragen wie het water, de rivieren en het natuurlijke landschap rondom hem heeft geschapen. Dit om zo de aandacht te vestigen op de Grootsheid van de Schepper.
Ook kunnen ouders en verzorgers, ten tijde van de zonsondergang, de aandacht van een kind vestigen op de Kracht van Allah die hierachter schuilgaat.
Een kind kan worden geleerd om de gunsten die Allah hem geschonken heeft, zoals een goede gezondheid, te begrijpen. Zo kan hem bijvoorbeeld gezegd worden: “Wie heeft jou gehoor, zicht en verstand gegeven?” of “Wie heeft jou de kracht en mogelijkheid gegeven om je te bewegen?” Het kind dient aangemoedigd te worden om van Allah te houden en Hem te danken voor Zijn zegeningen en gunsten.
Een kind laten houden van Allah en de zaken waar Hij van houdt, is een goede daad die vroeg of laat veel opvoedkundige voordelen met zich mee zal brengen, met de Wil van Allah. Zo heeft een moeder eens het raam op de tweede verdieping geopend om het huis te luchten, haar kind kwam hierop snel om het raam te sluiten. Toen zijn moeder hem vroeg waarom hij dat deed, antwoordde hij: “Ik zag de schotelantenne op het dak van één van de buren en ik wil niet naar iets kijken waar mijn Heer niet van houdt.”
Een kind kan over zijn Heer vragen of Hij eet en slaapt. In dat geval kunnen we hem antwoorden en hem vertellen dat er niets en niemand is zoals Allah en dat Hij de Alhorende is, de Alziende. Sluimer, noch de slaap overmannen hem. Allah is niet als ons, Hij behoeft geen slaap, eten noch drinken.
Als deze zaken voor een kind eenvoudig worden gemaakt en worden uitgelegd op een manier die bij zijn leeftijd past, dan zal het respect voor Allah in zijn hart één van de zaken zijn die hem zullen helpen bewust te zijn dat Allah hem ziet, zowel in het verborgene als het openlijke.
Oemmahaat qoerba Abnaa’ihinna, blz. 26