Een mes ter bescherming plaatsen

8651

Vraag:

Ik heb mensen gezien die een mes op hun kleine kinderen plaatsen zeggende: “Dit is zodat de djinns bij hem wegblijven.” Is deze handeling juist?

Antwoord:

Dit is een verwerpelijke handeling waar geen wettelijke bron voor is. Het is niet toegestaan om zoiets te doen. Wat wel wettelijk is toegestaan, is om toevlucht tegen hen te zoeken middels de volmaakte Woorden van Allah, tegen iedere duivel en giftige plaag, zoals door de Profeet (vrede zij met hem) is bevestigd.

De Profeet was gewoon om middels die woorden bescherming te zoeken voor zijn kleinzoons, al-Hasan en al-Hoesayn ibn cAli. Het is ook toegestaan om een smeekbede voor hen te verrichten, waarbij je Allah vraagt om hen te beschermen tegen alle kwaad.

Het plaatsen van een mes of iets dergelijks zoals ijzer, hout of ander materiaal, met de overtuiging dat zoiets hen zal beschermen tegen de djinn, is een verdorven handeling die verboden is.

Vergelijkbaar is de regelgeving over het hangen van een amulet aan hun lichaam, dat at-Tamaa’im wordt genoemd. Dit is niet toegestaan, omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een amulet omhangt, Allah zal (zijn zaak) niet compleet voor hem maken.”

(Ahmed, Ibn Hibbaan en anderen)

In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Wie een amulet draagt heeft Shirk begaan.”

(Ahmed en al-Haakim)

Moge Allah het begrip van de religie en de standvastigheid hierin aan alle moslims schenken. We zoeken toevlucht voor hen en onszelf tegen alles wat afwijkt van Zijn zuivere Wetgeving.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawaa al-Djaamicah lil-Mar’at il-Moeslimah, blz. 39-40, Daar us-Salaam)