Geboortefeest geven voor jezelf

50366

Vraag:

Wat is het oordeel over het geven van een cAqieqah (geboortefeest) voor wie als kind geen geboortefeest is gegeven?

Antwoord:

Het geven van een cAqieqah is Soennah. Men slacht bij de geboorte van een jongetje twee schapen en bij een meisje één. Dit moet gebeuren op de zevende dag na de geboorte of de dagen erna. Het offeren is aanbevolen voor de ouder van het kind. Hiermee tonen wij dankbaarheid tegenover Allah en zoeken toenadering tot Hem. Dit geldt als een zegen voor het kind.

Men moet van dit offer eten en een gedeelte ervan aan anderen schenken. Wat betreft het offerdier, hiervoor gelden dezelfde richtlijnen en voorwaarden als voor andere offergelegenheden. Het dier moet de voorgeschreven leeftijd hebben, van het juiste soort zijn en het moet vrij zijn van tekortkomingen.

Als de ouder geen cAqieqah verricht, heeft hij een Soennah nagelaten. Iemand kan geen geboortefeest voor zichzelf geven. Het geven van dit feest is namelijk een Soennah voor de ouder en niet voor het kind.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan