Goede daden van kinderen

4398

Vraag:

Zijn de goede daden, zoals het gebed, de Hadj en het reciteren van de Koran, van een kind die de pubertijd nog niet heeft bereikt voor zijn ouders of voor hemzelf?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

De goede daden van een kind die de pubertijd nog niet heeft bereikt gaan naar het kind zelf. Niet naar zijn ouders of iemand anders. Echter worden zijn ouders wel beloond voor het feit dat zij hem hebben onderwezen, geleid en hebben geholpen het goede te doen. Ibn cAbbaas zei: “Een vrouw tilde een kind op en zei: “O, Boodschapper van Allah, zal zijn Hadj meegeteld worden?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Ja, en jij zult beloond worden.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) verklaarde dat de Hadj van het kind wordt meegeteld, en dat zijn moeder beloond zal worden om het feit dat zij hem meeneemt op Hadj.

Zo zullen ook andere mensen naast de ouders worden beloond voor hun goede daden. Zoals het onderwijzen van weeskinderen, familieleden, bediendenen andere mensen. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie uitnodigt naar (de ware) leiding, voor hem zal de beloning gelijk zijn aan de (totale) beloningen van degenen die hem opvolgen zonder dat dit iets van hun (degene die hem volgen) beloningen vermindert.”

(Moeslim)

En dit is een vorm van samenwerken in rechtschapenheid en vroomheid. Iets waartoe Allah ons aanspoort.

(Fataawa Islaamiyyah, Ibn ul-cOethaymien, blz. 526)