Goud en zijde voor kinderen

8184

Vraag:

Is het toegestaan voor een jongen om goud te dragen tot hij de leeftijd van zeven bereikt? Of is dat Haraam voor mannen vanaf de geboorte?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meerderheid van geleerden (moge Allah hen allen genadig zijn) is van mening dat het verboden is voor jongens om goud te dragen. Dit vanwege de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) omtrent goud en zijde: "Deze twee dingen zijn verboden voor de mannen van mijn gemeenschap."

(Aboe Daawoed en an-Nasaa'ie;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De tekst spreekt over het verbod op goud en zijde voor mannen. Jongens vallen hier ook onder. Bovendien bestaat de vrees dat het kleden van een jongen met goud en zijde als hij klein is, als gevolg zal hebben dat hij er gewend aan raakt. Erna zal het moeilijk voor hem zijn om het op te geven wanneer hij opgroeit.

In al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah staat: "De Hanafies en Hanbalies en sommige van de Shaaficies zijn van mening dat het verboden is voor mannen om goud te dragen, ongeacht ze jong of oud zijn, behalve in geval van noodzaak."

De Maalikies zijn van mening dat het toegestaan is voor een jongen om goud te dragen. Alhoewel het afgeraden (Makroeh) is.

De Shaaficies – volgens de meest correcte mening – zijn van mening dat het in het algemeen toegestaan is. Volgens een andere mening is het toegestaan voor de leeftijd van twee jaar en verboden na de leeftijd van twee jaar. Al-Baghawie was zeker van de correctheid van deze mening.

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 21, blz. 284)

Sheikh Mansoer al-Bahoetie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is verboden voor een jongen om te dragen wat verboden is voor mannen. Zoals kleding die gemaakt is van zijde of als die verweven is met goud of zilver, of iets dat is bedekt met iets daarvan. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "… en ze zijn haraam voor de mannen (van mijn gemeenschap)."

Het is overgeleverd dat Djaabir zei: “We hadden de gewoonte om het uit te doen voor de jongens en het te laten voor de meisjes.”

(Aboe Daawoed)

(Kasshaaf ul-Qinaac, boekdeel 1, blz. 283)

Wij hanteren de mening van degenen die het dragen van goud en zijde, en andere zaken die verboden zijn voor mannen, niet toestaan (voor jongens). Omdat ze anders wennen aan iets dat verboden is en het veelal blijven dragen wanneer ze opgroeien. Maar ook vanwege de algemene betekenis van dit verbod voor mannen.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah werd gevraagd over het kleden van jongens in zijde op cIed en andere gelegenheden: “Is het toegestaan voor de voogd van een wees hem te kleden in zijde of niet? Als hij dat doet, is hij dan aan het zondigen? Evenzo is het sieren van hen met hoeden met goud toegestaan of niet?”

Hij antwoordde: “Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor de voogd van een wees om hem te kleden in zijde. Dit volgens de meest correcte van de twee wetenschappelijke adviezen, net zoals het niet toegestaan is voor hem om hem wijn te laten drinken of hem dood vlees (vlees dat niet op de voorgeschreven wijze is geslacht) te laten eten. Wat verboden is voor volwassene mannen, dienen voogden ook te verbieden aan jongens. cOmar ibn ul-Khattaab scheurde een gewaad van zijde die hij op de zoon van az-Zoebayr zag en zei: “Kleed ze niet in zijde”. Hetzelfde geldt ook voor goud wat voor de mannen verboden is.

De voogd die beschuldigd wordt van gierigheid, kan dit voorkomen door het kind te kleden met dat wat is toegestaan als versiering op cIed en andere gelegenheden. Zoals pakken en andere zaken die als bedoeling van versiering kunnen dienen. Zij kunnen deze beschuldigingen op deze manier tegengaan, door goederen te gebruiken waar geen verbod voor geldt.”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 30, blz. 19)

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd: “Is het toegestaan voor kleine jongens om goud te dragen als zij jonger zijn dan twee jaar?” Hij antwoordde: “Het is helemaal niet toegestaan voor mannen om goud te dragen, zelfs als zij jonger dan twee jaar zijn. Goud is toegestaan voor vrouwen en verboden voor mannen. Of het nu ringen, horloges of andere zaken. Het is niet toegestaan om een kleine jongen met goud te kleden. Net zoals het voor de man niet is toegestaan om het te dragen. Goud is alleen voor vrouwen.”

(Fataawa Noer calad-Darb)

Maar als een jongen goud of zijde draagt, word de zonde daarvan gedragen door degene die hem daarmee heeft gekleed. Omdat het een kleine jongen betreft die niet verantwoordelijk is.

Aboe Bakr al-Kassaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als degene die het draagt jong is, dan ligt de zonde op degene die hem daarmee heeft gekleed. Dit omdat het verbod niet aan hem is geadresseerd. Ook als hij wijn krijgt toegediend en hij drinkt het, is de zonde voor degene die het aan hem gaf en niet op hem.

(al-Badaa'ic as-Sanaa'ic, boekdeel 5, blz. 132)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com