Het kussen van je kinderen

21685

Vraag:

Is het voor een vader toegestaan om zijn dochter die de leeftijd van drieëntwintig heeft bereikt te omhelzen of knuffelen, zonder dat zij hierbij op zijn schoot gaat zitten. Ik zweer bij Allah dat ik me niet kan herinneren dat mijn vader mij ooit heeft geknuffeld en dit heeft mij psychisch aangetast.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor een man toegestaan om zijn dochter te omhelzen en te knuffelen, haar te kussen op haar hoofd, wang of tussen de ogen. Dit is namelijk een vorm van vriendelijkheid en liefde. Deze zaken zijn toegestaan, zelfs als de dochter een volwassen vrouw is. De voorwaarde die hierbij wel in acht moet worden genomen is dat er geen angst is voor Fitnah, provocatie of verlangen. Een uitzondering hierop is het kussen op de mond. Dit is namelijk alleen toegestaan voor de echtgenoten, omdat dit meestal verlangen opwekt.

Zo werd Imam Ahmad gevraagd: “Mag een man een vrouw kussen die een Mahram is?” Hij zei: “Als hij thuis komt van een reis en geen verleiding vreest voor zichzelf, dan is dit toegestaan.”

Ibn ul-Moeflih heeft gezegd: “Maar hij dient dit niet te doen op de mond, alleen op het voorhoofd of op het hoofd.”

(al-Adaab ush-Sharicyyah, Boekdeel 2, blz. 256)

Sheikh Bin Baaz werd gevraagd: “Is het toegestaan voor een man om zijn dochter te kussen als ze volwassen is en de pubertijd heeft bereikt? En speelt het een rol of zij getrouwd is en/of deze kus op haar hand of mond plaatsvindt? Wat is de regelgeving hierover?”

Hij antwoordde: “Er is niets op tegen dat een man zijn dochter kust, of ze nu volwassen is of nog jong. Zolang dit gebeurt zonder verlangens en op de wang. Er is overgeleverd dat Aboe Bakr zijn dochter cAa’ishah kuste op haar wang. En aangezien het kussen op de mond kan leiden tot provocatie van seksuele verlangen, is het beter en veiliger om dit niet te doen. Dit is te vergelijken met een dochter die haar vader kust op zijn neus of hoofd, zonder verlangen. Dit is echter niet toegestaan wanneer het gepaard gaat met verlangen en dit geldt voor alle betrokkenen. Zo wordt verleiding voorkomen en de wegen geblokkeerd die naar immoraliteit kunnen leiden. En Allah is de Bron van Kracht.”

(Fataawa Islaamiyyah, Boekdeel 3, blz. 78-79)

Het omhelzen, knuffelen, ruiken en kussen van zowel zonen als dochters als ze klein zijn, is allemaal onderdeel van de barmhartigheid en warmte die ouders in overvloed aan hun kinderen zouden moeten schenken. Allah, de Verhevene, heeft barmhartigheid geplaatst in de harten van Zijn dienaren en Allah toont alleen Barmhartigheid aan diegene van Zijn dienaren die barmhartig zijn.

Wij adviseren de vaders en de moeders om hun kinderen dit ouderlijk gebaar niet te ontnemen, want het is een fundamentele en psychologische behoefte, vooral bij kleinere kinderen. Dit is bewezen in vele vroegere en moderne psychologische en pedagogische studies.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn kleinzoon al-Hasan ibn cAli kuste. Hij was op dat moment in gezelschap was van al-Aqraac ibn Haabis at-Tamiemie. Al-Aqraac zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) keek hem aan en zei: Degene die niet genadig is, wordt ook niet begenadigd.

(al-Boekhaari)

Ook is het overgeleverd dat al-Baraa’, nadat hij Medina had bereikt als migrant, hij samen met Aboe Bakr zijn huis binnen liep. cAa’shah was aan het liggen omdat zij koorts had. Ik zag haar vader haar een kus geven op haar wang en hij zei: “Hoe gaat het met jou, mijn dochter?”

(al-Boekhaari)

islamqa.com