Het oordeel over Adhaan en Iqaamah in de oor…

47443

Vraag:

Dient het opzeggen van de Adhaan (de eerste oproep tot het gebed) in de rechteroor van het pasgeboren kind en het opzeggen van de Iqaamah (de tweede oproep tot het gebed) in het linkeroor op de zevende dag te gebeuren of op de dag van de geboorte?

Antwoord:

Dienen wij eigenlijk niet eerst te vragen of dit wel of geen Islamitisch voorschrift is? De overleveringen die hierover gaan zijn zwak, voornamelijk die over de Iqaamah. Degenen die deze overleveringen correct hebben verklaard, zeiden: “Dit vindt plaats op de dag van de geboorte zoals dat vastgesteld is in de overleveringen. En de wijsheid hierachter is dat het eerste wat het kind hoort, de Adhaan is die het volgende inhoudt:

– De Verhevenheid van Allah

– De Eenheid van Allah

– De uitnodiging tot het gebed

– De uitnodiging tot het welslagen

En dit is waarom het op de dag van de geboorte gedaan moet worden.

Wat betreft het geven van een naam aan het kind, als de naam al bepaald was vóór de geboorte, dan krijgt het kind deze naam bij de geboorte. Dit op basis van de overlevering waarin de profeet (vrede zij met hem) op een dag binnenliep bij zijn familie en zei: “Vannacht is mijn zoon geboren die ik de naam van Ibrahiem heb gegeven.” (Moeslim en Aboe Dawoed)

Als de naam van het kind vóór de geboorte nog niet bepaald was, dan verdient het de voorkeur deze op de zevende dag na de geboorte aan het kind toe te kennen, omdat dit de dag is waarop geofferd wordt en zijn hoofd kaalgeschoren wordt, indien het een zoon betreft.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien