Het plannen van het krijgen van kinderen

12552

Vraag:

Is het toegestaan om het krijgen van kinderen te plannen? Bijvoorbeeld dat je je voorneemt om slechts één kind per vijf jaar te nemen? De gedachte hierachter is om meer grip te krijgen op de opvoeding van de kinderen vanwege de verloedering in de maatschappij.

Antwoord:

Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien en zijn antwoord was als volgt: “Met deze intentie is het niet toegestaan. Hiermee denkt men namelijk negatief over Allah, terwijl de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Huw de Wadoed (de liefdevolle vrouw), de Waloed (de vruchtbare vrouw).”

(Aboe Daawoed)

Plant men de voortplanting (d.w.z. het tijdelijk uitstellen hiervan) vanwege de gesteldheid van de vrouw, omdat zij hier bijvoorbeeld momenteel niet toe in staat is, dan kunnen we zeggen dat dit toegestaan is. Desondanks verdient het niet de voorkeur.”

Vraag:

Met andere woorden: er wordt eerder rekening gehouden met de situatie van de vrouw, dan met de verloedering van de maatschappij?

Antwoord:

Uiteraard. Het is namelijk niet zeker dat de kinderen zullen ontsporen. Zij kunnen daarentegen vroom worden en de maatschappij dienen. En Allah weet het het best.

Islamqa.com