Het toekennen van een Naam van Allah aan één van je kinderen

14839

Vraag:

Wat is het oordeel over het toekennen van een Naam van Allah aan één van je kinderen, zoals Al-cAziez? Dit niet uit het perspectief om je kind daadwerkelijk die eigenschappen toe te kennen, maar puur als naamgeving.

Antwoord:

Wat dit betreft kan ik je zeggen dat de Namen van Allah, de Verhevene, opgedeeld kunnen worden in twee categorieën:

  1. Namen die specifiek zijn voor Allah en die niet door een ander gedragen mogen worden, zoals Allah, Ar-Rahmaan, Al-Djabbaar en Al-Mutakabbir. Deze namen mogen door geen van de schepselen gedragen worden, want dit zijn Eigenschappen Die alleen Allah toekomen.
  1. Namen die niet specifiek zijn voor Allah en die wel door een ander gedragen mogen worden, maar waarvan de nadruk niet mag liggen op de eigenschap van deze naam. Je mag bijvoorbeeld niet iemand de naam cAziez (machtige) geven om daarmee aan te geven dat hij machtiger, imposanter en geweldiger is dan de rest. Dit is niet toegestaan. Als de nadruk echter alleen op de naam wordt gelegd en niet op de betekenis, dan is hier niets op tegen. En jullie weten allemaal dat een aantal van de metgezellen namen droegen, zoals Hakiem, Al-Hakam en dergelijken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien