Hibah en Rida als naam

7266

Vraag:

Ik wil graag mijn kinderen, met de Wil van Allah, Hibah (voor een meisje) en Rida (voor een jongen) noemen. Wat zijn de betekenissen van deze twee namen? En is het toegestaan voor mij om mijn kinderen deze namen te geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is geen aanwijsbare reden waarom deze twee namen niet gebruikt zouden mogen worden, omdat de namen acceptabele betekenissen hebben die niet indruisen tegen de Shariecah. De twee namen hebben de volgende betekenissen:

Hibah betekent iets geven terwijl je in ruil daarvoor niets ontvangt (een gift). Eén van de namen van Allah is al-Wahhaab (de Erbarmer), oftewel Degene Die overvloedig geeft zonder hiervoor iets terug te ontvangen, Hij zij Geprezen en Verheven.

Rida heeft een aantal betekenissen namelijk:

  1. Het tegenovergestelde van toorn of woede
  2. Degene waar iemand verheugd mee is
  3. Aanvaarding
  4. Overtuiging

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com