Hij heeft nooit de cAqieqah voor zijn kinderen verricht

11512

Vraag:

Een man heeft een aantal zonen en dochters, maar hij heeft nooit de cAqieqah voor hen verricht uit onwetendheid of nalatigheid. Sommigen van zijn kinderen zijn nu al groot geworden, wat dient hij nu te doen?

Antwoord:

Als deze man voor zijn kinderen nu alsnog de cAqieqah verricht, is dit goed. Dit indien het nalaten van de cAqieqah door hem uit onwetendheid of laakbaarheid is gebeurd. Als het een arme man betreft die ten tijde van de cAqieqah niet geld (genoeg) had, dan treft hem geen blaam.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien