Hoe te handelen bij een miskraam

11781
Vraag:
Voordat mijn vrouw stierf, heeft zij een miskraam gehad van een vier maanden oude foetus. Ze heeft de foetus begraven zonder ervoor te bidden. Gelieve mij te adviseren of ik iets moet doen.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De foetus die de leeftijd van vier maanden heeft bereikt, moet gewassen worden en gewikkeld worden in een doodskleed. Ook dient ervoor gebeden te worden. Dit is de meest correcte uitspraak van de geleerden.
Dit naar aanleiding van de overlevering van Aboe Dawoed en at-Tirmidhi van al-Moeghierah ibn Shoecbah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Voor de foetus die als gevolg van een miskraam overlijdt, dient er gebeden te worden.” Echter, de tijd voor hetgeen jij had moeten verrichten is voorbij, dus je hoeft niets meer te doen.
En bij Allah ligt het succes. Moge Allah vrede en zegeningen zenden op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.
Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa