Invloed van de naam op het kind

11943

Vraag:

Mijn schoonvader is zes jaar geleden overleden. Ter nagedachtenis aan hem hebben wij onze zoon Mohammed Ibraahiem genoemd. Hierom zeggen velen om niet tegen hem te schreeuwen en hem niet te roepen zoals elke moeder haar kind roept. Ik wil mijn zoon echter aanroepen, zoals elke moeder dat doet en niet anders vanwege respect (voor de overleden schoonvader). Nu ben ik niet in staat om hem te berispen. Heeft de naam effect op de persoonlijkheid en geloof van een kind?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om jouw zoon te vernoemen naar jouw schoonvader. Dit is een teken van de respect en liefde van jouw zoon voor zijn vader. Vooral aangezien zijn naam twee namen van Profeten bevat.

Het feit dat een kind naar een Profeet of metgezel is vernoemd (laat staan naar jouw schoonvader), betekent niet dat hij niet berispt of terechtgewezen mogen worden. Je hebt het recht om hem aan te spreken, zoals elke moeder haar kind aanspreekt, zonder hierbij titels van respect te gebruiken.

De Profeet (vrede zij met hem) spoorde ouders en voogden aan om hun kinderen het gebed te leren als zij zeven jaar zijn en hen te berispen als zij het gebed niet verrichten als zij tien jaar zijn. De Profeet (vrede zij met hem) maakte in dit oordeel geen uitzondering voor iemand die Mohammed heet of een andere naam heeft.

Het is in veel situaties bewezen dat metgezellen en Taabicien hun kinderen terechtwezen, berispten en tuchtigden. Dit terwijl velen van hen Mohammed, cAbdoellaah of cAbdoer-Rahmaan heetten.

Het is daarnaast bekend dat een naam meestal effect heeft op degene die het draagt. Daarom veranderde de Profeet (vrede zij met hem) slechte namen in goede namen.

Ibn ul-Qayyim zei: “Namen hebben betekenissen. Deze betekenissen zullen ongetwijfeld effect hebben op de persoon die de naam draagt. Namen hebben effect op degene die het draagt, en de degene die het draagt heeft een effect op de naam. Of deze nu mooi of lelijk is, licht of zwaar, subtiel of grof.”

(Zaad ul-Macaad; boekdeel 2, blz. 336)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz werd gevraagd over de correctheid van de volgende overlevering: “Wie Mohammed genoemd wordt, dient niet geslagen of beledigd te worden.” Hij antwoordde: “Deze overlevering is gefabriceerd, wordt valselijk toegeschreven aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en kent geen basis in de zuivere Soennah. Hetzelfde geldt voor de gezegde: “Wie Mohammed wordt genoemd onder de bescherming van Mohammed, diens naam zal hem dicht bij het Paradijs brengen.” Hetzelfde geldt voor degene die zegt: “Wie in zijn gezin Mohammed wordt genoemd zal dit en dat…” Al deze overleveringen hebben geen correcte basis. Wat van belang is, is het volgen van Mohammed (vrede zij met hem) en niet slechts naar hem genoemd worden. Hoeveel van degene die Mohammed heten, volgen Mohammed (vrede zij met hem) niet of passen zijn islamitische wetgeving niet toe? Namen zuiveren mensen niet. Datgene dat hen zuivert zijn goede daden en hun vrees voor Allah. Wie Ahmad, Mohammed of Aboel-Qaasim wordt genoemd en een ongelovige of zondaar is, zal geen profijt vinden van deze naam. Daarentegen dient elke persoon Allah te vrezen, Allah te gehoorzamen en Zijn Wetgeving (waarmee Allah Zijn Profeet Mohammed heeft gezonden) toe te passen (in zijn leven). Dit is wat hem zal baten en dit is de weg van verlossing. Een naam dragen zonder te handelen naar de islamitische wetgeving heeft niets van doen met verlossing of bestraffing.”

(Madjmoec Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz; boekdeel 6, blz. 370)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com