Is kraambloeding na keizersnede ook Nifaas?

9224

Vraag:

Wordt het bloed dat vrijkomt bij een keizersnede ook gerekend tot kraambloeding (an-Nifaas)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

An-Nifaas is het bloed dat uit de vrouw vrijkomt vóór, tijdens of na het baren van een kind. Ongeacht of dit nu op een natuurlijke manier gebeurt of via een keizersnede. Bij het vrijkomen van dit bloed, hoeft de vrouw niet te bidden, vasten of met een andere daad van aanbidding te komen die reinheid vereist.

Als het kind op een manier ter wereld wordt gebracht waarbij er geen bloeding plaatsvindt, dan wordt er ook niet gesproken over an-Nifaas en dient de vrouw alle aanbiddingen te verrichten die vereist zijn.

Sheikh dr. cAbdoellaah ibn Mohammed at-Tayyaar