Je kind al-Qaasim noemen

5744

Vraag:

Ik wil weten of het is toegestaan om mijn kind "Qaasim" of "al-Qaasim" te noemen? Ik heb de overlevering gelezen die dit verbiedt, maar tegelijkertijd heb ik ook ergens gelezen dat de Koenya Aboel-Qaasim gebruikt werd door de oudere geleerden. Kunt u dit voor mij verduidelijken aangezien ik, met de Wil van Allah, binnenkort zal bevallen van mijn kind?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het gebruiken van de naam Qaasim en Mohammed en de bijnamen Aboel-Qaasim, Aboe cIesa en andere geoorloofde namen of bijnamen zijn toegestaan om te gebruiken na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) en hier is niets mis mee. Het verbod op het gebruiken van zijn naam en bijnaam samen was alleen geldig toen de Profeet (vrede zij met hem) nog in leven was. De reden waarom dit verbod werd overgeleverd, geeft ook de reden aan waarom dit slechts geldig was gedurende zijn leven (vrede zij met hem). Vandaar dat je geleerden ziet van vroeger, maar ook van deze tijden, die Mohammed heten of de bijnaam Aboel-Qaasim gebruiken zonder dat iemand dit veroordeelde.

Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr

Er is overgeleverd dat Djaabir zei: "Een zoon werd geboren onder één van onze mannen, en hij noemde hem Qaasim. Wij zeiden: "Wij zullen jou zeker niet de bijnaam geven van Aboel-Qaasim." Hij vertelde de Profeet (vrede zij met hem) hierover en hij (vrede zij met hem) zei: "Noem jouw zoon cAbdoer-Rahmaan."

(al-Boekhaarie)

Sheikh Bakr Aboe Zayd

(Moecdjam ul-Manaahie al-Lafdhiyyah, blz.433)