Je kinderen vernoemen naar Engelen

13034

Vraag:

Is het toegestaan om je kinderen te vernoemen naar Engelen?

Antwoord:

Een aantal geleerden beschouwt het gebruik van namen van Engelen (vrede zij over hen) als afkeurenswaardig. Het geven van namen van Engelen aan vrouwen is duidelijk Haraam. Dit houdt namelijk het imiteren van de polytheïsten in. Deze dachten dat de Engelen de dochters van Allah waren. Verheven is Hij boven wat zij zeggen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid