Kind met afwijking

6673

Vraag:

Mijn zoon is geboren met vier vingers aan zijn rechter hand. In eerste instantie zat mij dit niet dwars. Echter keek ik vannacht vol verbazing naar een foto van een rechterhand, en zag hoe Allah de vingers en de handpalm zo perfect en prachtig heeft geschapen. Ik barstte dat moment in tranen uit. Ik kan er niet veel aan doen. Ik weet niet waarom mijn zoon zo is, aangezien er geen andere familieleden zijn die dit ook hebben. Zijn oudere broertje is ook fysiek compleet geschapen. Ik denk dat deze gevoelens natuurlijk zijn en iedere moeder in zo'n situatie dit zou voelen. Dit doet mij erg veel, maar ik probeer mijn pijn niet te laten zien. Ik maak me soms wel zorgen over de vragen die mijn zoon zal stellen als andere kinderen hem pesten op school. Wat moet ik dan tegen hem zeggen?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

We begrijpen de gevoelens die jij hebt ten opzichte van jouw kind als moeder zijnde wanneer jij ziet dat Allah jouw zoon beproeft. We zullen een aantal zaken belichten die jou hopelijk zullen baten in het omgaan met deze beproeving.

1.     Je dient de Wijsheid van Allah, de Verhevene, te overpeinzen. Het feit dat jouw zoon geschapen is met vier vingers maakt hier deel van uit. Allah, de Verhevene, heeft niets tevergeefs geschapen. Hij heeft alles geschapen om een sublieme reden met grootse wijsheid. Hij heeft bijvoorbeeld bepaald dat sommige schepselen geschapen zijn met verschillende fysieke tekorten. Eén van de grootste wijsheden achter jouw beproeving is dat dit er één is voor de ouders, maar ook voor de zoon die opgroeit, volwassen wordt en verantwoording zal afleggen.

2.     Wij hopen dat jij niet zal worden afgeleid door pijnlijke herinneringen. Doordat jij je teveel focust op de gevoelens van pijn en verdriet die kunnen leiden tot het nalaten en verwaarlozen van de verplichtingen die niet in het belang zijn van jouw kind. Dit kan er ook toe leiden, moge Allah jou hiervoor behoeden, dat je boos wordt en protesteert tegen wat Allah, de Verhevene, heeft bepaald.

3.     We denken niet dat het feit dat Allah jouw zoon met vier vingers heeft geschapen, een grote serieuze test is. Allah heeft hem gezond verstand gegeven, in staat gesteld te kunnen bewegen, eten, slapen en horen. Dit zijn grote gunsten waar jij dankbaar voor moet zijn.

4.     Wij adviseren jou om goed voor jouw zoon te zorgen en hem vaardigheden te leren die hem helpen zijn leeftijdsgenoten te overtreffen, om hiermee het lichamelijke tekort te compenseren. Je kan hem bijvoorbeeld leren om de Koran te memoriseren of op zoek laten gaan naar kennis. Dit zal hem onderscheiden van andere kinderen en hij zal hierom geprezen worden. Zo zal hij zich ook niet minder voelen dan andere kinderen.

5.     Vermijd het omgaan met hem alleen op basis van jouw pure emoties. Laat hem niet zien dat jij overstuur of verdrietig bent, zodat hij zich niet anders voelt ten opzichte van jouw andere kinderen en zijn leeftijdsgenoten.

6.     Vertel zijn broers en zussen dat zij voorzichtig moeten zijn in de manier waarop zij tegen hem praten en niet de spot met hem mogen drijven. En jij dient strikte straffen te geven als iemand dit wel doet.

7.     Werk samen met school en maatschappelijk werk, zodat er goed voor hem wordt gezorgd. En dat iemand die hem pest gestraft wordt en hij geholpen wordt de gevolgen ervan te overkomen, mocht dit gebeuren.

8.     Zorg ervoor dat jouw zoon iemand is die regelmatig de moskee bezoekt, zodat hij goede vrienden heeft die zoekers van kennis zijn en de Koran memoriseren. Dit zullen mensen zijn die niet de spot met hem zullen drijven, met de Wil van Allah.

Als hij opgroeit, leer hem dan dat Allah, de Verhevene, andere mensen heeft beproefd met ergere zaken, dan dat waarmee hij beproefd is. Er zijn sommige mensen die niet kunnen bewegen, sommige zijn krankzinnig, blind, doof, hebben kanker, ondergaan om de twee dagen nierdialyses enzovoorts. Er zijn veel hevige rampspoeden waar Allah hem tegen heeft beschermd. Hij moet begrijpen dat datgene waar Allah hem mee heeft beproefd, niets is in vergelijking tot andere heftige zaken. Bovenal moet hij begrijpen dat hij een grote zegening heeft gekregen, namelijk de Islam. Allah heeft hem laten behoren tot degenen die de Eenheid van Allah verkondigen, en dit is een enorme gunst waar hij Allah voor moet bedanken met zijn hart, tong en alle fysieke verschijningen. Hij moet begrijpen dat deze wereld een plaats van beproevingen, tests, verdriet en imperfectie is. En dat geluk, vreugde en perfectie in het Paradijs van de eeuwigheid te vinden zijn. Laat hem dus streven om één van haar inwoners te zijn.

We vragen Allah, de Verhevene, om jou te helpen en de zaken voor jou te vergemakkelijken. En wij vragen Hem, de Verhevene, om jou te leiden naar wat Hem welbehaagt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com