Kindereducatie

3625

Vraag:

Hoe kijkt de Islam aan tegen de verantwoordelijkheid van de ouders (voor die van de vader) in het onderwijzen van hun kinderen? Daarnaast, welke vorm van educatie is Islamitisch het meest correct (privéschool, openbare school etc.)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zonder enige twijfel is kindereducatie van levensbelang en daarom verplicht voor de ouders om daarin te investeren. Het niveau van educatie waar een moslim zijn kinderen van moet voorzien is niet perse het hoogste niveau, omdat een kind een goed en normaal leven kan leiden met alleen onderwijs aan de middelbare school.

Of vanuit Islamitisch oogpunt privéscholen beter zijn dan openbare scholen, ben ik van mening dat er geen algemene regel bestaat waarbij de voorkeur wordt gegeven voor het ene onderwijssysteem boven het andere. Dit hangt af van de bijzonderheden van elk individueel geval, rekening houdend met het leerplan, docentvaardigheden en de accreditatie van de school.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid