Kinderen nemen terwijl je schulden hebt

12365

Vraag:

Moet ik wachten met het nemen van kinderen, omdat ik mij zorgen maak of ik de kinderen – die Allah mij zal schenken – een goede islamitische omgeving kan bieden? Ik heb namelijk renteschulden. Moet ik daarom wachten met het nemen van kinderen, totdat ik mijn schulden heb afbetaald?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan.”

(Soerat Hoed: 6)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En hoeveel levende wezens zijn er niet die niet over hun levensonderhoud beschikken? Allah voorziet hen en jullie (ook). En Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-cAnkaboet: 60)

En (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van Sterke Kracht.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 58)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“…Zoek daarom de levensvoorziening bij Allah en aanbid Hem, en wees Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht.”

(Soerat al-cAnkaboet: 17)

Allah veroordeelde de mensen van al-Djaahiliyyah (de pre-islamitische tijd) die hun kinderen doodden uit angst voor armoede en Hij verbood ons te doen wat zij deden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoede: Wij voorzien hen en jullie van levensonderhoud. Voorwaar, het doden van hen is een grote zonde.”

(Soerat al-Israa’: 31)

Allah heeft Zijn dienaren bevolen om hun vertrouwen in Hem te stellen aangaande al hun zaken. En Allah is Voldoende voor degenen die hun vertrouwen in Hem stellen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“…En stel jullie vertrouwen in Allah, als jullie gelovigen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 23)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“…en (voor)wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende.”

(Soerat at-Talaaq: 3)

Je moet je vertrouwen dus stellen in jouw Heer en geloven dat Hij voor jou en je kinderen zal zorgen. Laat de angst voor armoede jou er niet van weerhouden om kinderen te nemen. Allah heeft het proviand voor iedereen gegarandeerd. Wanneer je geen kinderen wilt uit vrees voor armoede, dan imiteer je daarmee de mensen van al-Djaahiliyyah.

Ook dien je er rekening mee te houden dat het aangaan van leningen met rente onder ar-Ribaa (woekerrente) vallen. Allah heeft hiertegen gewaarschuwd en er een pijnlijke Bestraffing voor gesteld. Het is één van de zeven grootste zondes die een persoon tot de Hel veroordeelt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Vermijd de zeven vernietigers die een persoon tot de Hel veroordelen, (waaronder)het nuttigen van Ribaa.”

En hij (vrede zij met hem) zei ook: “Allah heeft degene die Ribaa consumeert en degenen die het betaalt vervloekt…”

Het consumeren van Ribaa is juist één van de grootste oorzaken van armoede en verlies van zegeningen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen en Hij zal (de zegeningen) van de liefdadigheid vermeerderen…”

(Soerat al-Baqarah: 276)

Ik denk dat jij niet weet wat de regelgeving is betreft leningen op basis van rente. Zoek dus de Vergeving van Allah voor de dingen uit het verleden en verval er niet weer in. Wacht totdat jouw Heer jou een uitweg biedt en zoek voorzieningen bij Hem. Stel je vertrouwen in Hem, want Allah houdt van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak